Modlimy się za Was

Nasz ksiądz Piotr Wiśniowski, codziennie wraz z Siostrami Pasterkami od Opatrzności Bożej w Świętej Katarzynie wspomina w modlitwie wszystkich, którzy czują się częścią wspólnoty EWTN Polska.

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji z Ząbkowic Śląskich powierzają codziennie Bogu intencje Widzów.