Family News Service

Ewangelia na niedzielę: Twoja góra przemienienia – chwała czy depresja?

Jezus wyprowadził trzech swoich uczniów na górę. Niektórzy mówią, że to Hermon, inni wskazują na Tabor, jednak nie chodzi o geografię. Ważna jest przemiana, która musi dokonać się w uczniach, by ujrzeli prawdziwe oblicze Jezusa – takie, które ukazuje im Ojciec, a nie takie, jakie sami sobie wymyślili. Ten aspekt podkreśla ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu do Ewangelii na II niedzielę Wielkiego Postu, 25 lutego.

Przemienienie na Górze Tabor Biblią Hebrajską odczytane

Podczas przemienienia Jezusa pojawiają się bohaterowie Biblii Hebrajskiej: Eliasz – Prorok i Mojżesz – Prawodawca. Obu na górach Bóg objawił swoją tożsamość. Przemienienie jest zapowiedzią ostatecznego nadejścia królestwa Bożego, a Góra Przemienienia przygotowaniem na Górę Kalwarii, gdzie Bóg zawrze z ludźmi Nowe Przymierze we krwi Chrystusa – tłumaczy w komentarzu dla Centrum Heschela KUL biblistka dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW. Nawiązując do żydowskiej literatury apokaliptycznej tłumaczy głęboką symbolikę ukrytą w Ewangelii II Niedzieli Wielkiego Postu.

Ewangelia na niedzielę: sam na sam z Bogiem – propozycja na Wielki Post

Na początku Wielkiego Postu Ewangelia przybliża moment, w którym Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię, aby diametralnie zmienić ludzką historię. Tradycja wskazuje, że działo się to na Pustyni Judzkiej, w pobliżu Jerycha. Miasto to otaczają strome góry o wysokości 150 metrów. Tam w jednej z grot przebywał Jezus w czasie 40-dniowego postu. Na wybrane elementy ewangelicznego opisu zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 18 lutego.

Jak Jezus rozumiał post – żydowska koncepcja postu dziś i w przeszłości

W judaizmie post jest pragnieniem oczyszczenia i zbliżenia się do Boga. Jego celem jest nawrócenie. Sam post jest bezużyteczny, jeśli nie prowadzi do porzucenia swoich złych uczynków – podkreślił Shlomo Libertovski w komentarzu dla Centrum Heschela KUL do Ewangelii pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, tłumacząc, jak w judaizmie postrzegany był i jest obecnie post.

Patronowie Dnia: Święci Cyryl i Metody – pionierzy inkulturacji

Apostołowie Słowian, pionierzy inkulturacji, Ojcowie słowiańskiej cywilizacji – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 14 lutego obchodzimy święto świętych Cyryla (826 lub 828 - 869) i Metodego (ok. 820 - 885), współpatronów Europy na mocy decyzji św. Jana Pawła II. Relikwie św. Cyryla znajdują się w rzymskiej bazylice św. Klemensa oraz w cerkwi świętych Cyryla i Metodego w Salonikach. Relikwie św. Metodego zaginęły w czasie wojen husyckich.

Rzymska Kalwaria na ziemi z Jerozolimy

Niewielu odwiedzających Rzym dociera do niezwykłej bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego. Bogate historią i duchowością miejsce kryje pamiątki wyjątkowe. Wielki Post skłania do odwiedzania miejsc związanych z Męką Pańską. W Polsce znamy Kalwarię Zebrzydowską, Pacławską, czy Wambierzycką. Może niektórym uda się dotrzeć także do Kalwarii w centrum Wiecznego Miasta, jak to uczynił Jan Paweł II 25 marca 1979 roku. „Krzyż jest wezwaniem do nadziei” – powiedział wtedy. Do kościoła, wybudowanego na ziemi przywiezionej z Kalwarii w Jerozolimie przez św. Helenę, zabiera nas ks. Waldemar Turek, filolog i patrolog, kierownik Sekcji Łacińskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Patron Dnia: Święty Walenty – patron zakochanych i epileptyków

Patron zakochanych, pierwszy pobłogosławił związek małżeński poganina z chrześcijanką – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 14 lutego wspominamy św. Walentego (zm. 269), biskupa i męczennika. Jego relikwie znajdują się w Terni (Włochy). Jest patronem zakochanych, pszczelarzy, wzywany także w chorobach podagry i epilepsji.

Jan Paweł II karmił w Indiach umierających, one niosą pomoc żyjącym na torach

Był 3 lutego 1986 roku, gdy Jan Paweł II podczas swojej podróży apostolskiej do Indii, odwiedził dzielnicę slumsów w Kalkucie. Matka Teresa, która wraz z Siostrami Miłosierdzia zajmowała się tam najbiedniejszymi z biednych wspominała później, że był to „najszczęśliwszy dzień w jej życiu”.

Odwrócona perspektywa uzdrowienia trędowatego

Trędowaci dotknięci byli dwojakim nieszczęściem. Po pierwsze cierpieli z powodu choroby; po drugie wyłączeni byli ze społeczeństwa. Jezus uzdrawiając trędowatego nie tylko nie stał się nieczystym, ale udzielił mu swej własnej czystości. To nie nieczystość chorego „przeszła” na Jezusa, lecz czystość Jezusa objawiła się w trędowatym – powiedział ks. prof. Mariusz Rosik w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na VI niedzielę zwykłą 11 lutego. 

Ewangelia na niedzielę: niezwykła wiara i odwaga trędowatego

Sytuacja chorych na trąd zawsze była dramatyczna. Nie mieli prawa spotykać się ze zdrowymi, nawet z najbliższej rodziny. Uwagę zwraca niezwykła wiara i wolność trędowatego z dzisiejszej Ewangelii. Jest przekonany, że Jezus może zmienić jego los i jednocześnie ma odwagę powiedzieć: „Jeśli chcesz…” Na jego szczególne zachowanie zwraca uwagę dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, ks. Krzysztof Wons, w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 11 lutego.

Zobacz inne programy