Family News Service

Patron Dnia: Św. Andrzej, pierwszy apostoł powołany przez Jezusa

Pierwszy apostoł powołany przez Jezusa i pierwszy apostoł Słowiańszczyzny, patron pojednania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 30 listopada obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła. Tradycja podaje, że zginął śmiercią męczeńską 30 listopada 65 r. w Patras w Grecji. Jego relikwie znajdują się w katedrze w Amalfi we Włoszech oraz w kościele pod jego wezwaniem w Patras. Jest patronem podróżnych, rybaków i rycerzy.

W Ewangelii i Talmudzie Bóg uczy nas miłosierdzia w praktyce

Podobnie jak Ewangelia, Talmud sugeruje, abyśmy pomagali najsłabszym, gdyż tak postąpiłby sam Bóg. Pomagając potrzebującym, rzeczywiście kroczymy Bożymi śladami. Bóg uczy nas, czym jest praktyczne miłosierdzie – tłumaczy izraelski rabin Oded Peles w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Odwołując się do Talmudu babilońskiego, ukazuje niezwykłe podobieństwo do Ewangelii podkreślając, że gdy okazujemy życzliwość innym, naśladujemy przymioty Boga, zbliżamy się do Niego i za Nim podążamy.

Ewangelia na niedzielę: Sąd ostateczny – spojrzeć oczami Jezusa na swoje serce

Scena sądu ostatecznego pomaga bardziej świadomie przeżywać nasze życie tu i teraz. Dwa kontrastujące z sobą wyroki Syna Człowieczego zawierają prawdę, że był On przez cały czas obecny w życiu sądzonych pośród cierpiących, biednych i odrzuconych, których spotykali. Tą ważną dla nas rzeczywistość podkreśla dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ks. Krzysztof Wons w komentarzu na uroczystość Chrystusa Króla, 26 listopada.

Patronka Dnia: Św. Katarzyna Aleksandryjska, patronka filozofów i szwaczek

O świętej Katarzynie pisano wiersze, komponowano pieśni. Malowali ją najwięksi artyści – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 25 listopada wspominamy św. Katarzynę Aleksandryjską, dziewicę i męczennicę. Zginęła śmiercią męczeńską za rządów cesarza Maksymiana w Aleksandrii pod koniec III lub na początku IV wieku. Jej relikwie znajdują się w Egipcie na górze Synaj w klasztorze ku jej czci. Jest patronką filozofów, adwokatów, studentów, kolejarzy, kołodziejów, woźniców i szwaczek.

Patronka Dnia: Św. Cecylia, jedna z najsławniejszych świętych

Patronka muzyki i czystych serc – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jej relikwie znajdują się w Rzymie w bazylice św. Cecylii na Zatybrzu. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Patron Dnia: Św. Rafał Kalinowski, odnowiciel polskiego Karmelu

Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania im spokoju sumienia – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 20 listopada wspominamy św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), prezbitera. Beatyfikował i kanonizował go św. Jan Paweł II. Jego relikwie znajdują się w Czernej k. Krakowa. Jest patronem inżynierów, żołnierzy, oficerów i Sybiraków.

Patronka Dnia: Św. Elżbieta Węgierska, księżna kochająca biednych

Księżna kochająca biednych, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 17 listopada przypada wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej (1207-1231). Kanonizował ją Papież Grzegorz IX w 1235 r. Po profanacji grobu św. Elżbiety w Marburgu (1539), część jej relikwii znajduje się w Wiedniu, Brukseli i Cambrai. Jest patronką Sióstr Elżbietanek, Trzeciego Zakonu Franciszkanów, wdów, sierot, żebraków oraz dzieł charytatywnych.

Co Stanisław Kostka ma wspólnego z Wiedniem?

W Wiedniu właśnie rozpoczęła się uroczysta oktawa św. Stanisława Kostki, po raz drugi w historii po polsku. Stolica Austrii odegrała znaczącą rolę w życiu młodego Stanisława i jest miejscem żywego kultu późniejszego jezuity. W oktawę można się włączyć poprzez transmisję polonijnego Radia Droga (radiodroga.net).

Kim na żydowskim weselu były panny z przypowieści Jezusa?

Poznanie żydowskich zwyczajów weselnych może pomóc zrozumieć przypowieść o pannach mądrych i głupich. Jezus opisuje moment, kiedy pan młody z przyjaciółmi wyrusza do domu panny młodej, a jej przyjaciółki wychodzą im naprzeciw – tłumaczy biblista ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 12 listopada. Podkreśla, że Jezus nawiązując do żydowskiej tradycji weselnej, wzywa do postawy gotowości i czujności na powtórne Jego przyjście w paruzji.

Ewangelia na niedzielę: Jak nie przespać życiowej szansy?

Poruszająca dramaturgia przypowieści o mądrych i głupich pannach zwraca uwagę na wartość czasu. Głupie panny chciały spotkać oblubieńca, wyszły mu na spotkanie, czekały, ale nie przewidziały niebezpieczeństwa, idąc po oliwę rozminęły się z panem młodym. Straciły szansę. Drzwi zamknięto. Końcowe „czuwajcie” to wezwanie do bycia uważnym i „długomyślnym”, by spotkać przychodzącego Boga. Te aspekty akcentuje dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, ks. Krzysztof Wons, w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 12 listopada.

Zobacz inne programy