Cz. 1.

Św. Andrzej Bobola kojarzy się przede wszystkim z jednym z największych kaznodziejów i męczenników. Tymczasem to także człowiek, który zmagał się z własnymi słabościami i przez lata kształtował swój charakter. Z takim powodzeniem, że stał się jedynym na świecie świętym, o którym papież napisał encyklikę, czyli jeden z najwyższych rangą dokumentów kościelnych. Co ciekawe, papież ten nie był Polakiem, a św. Andrzeja polecał jako wzór ludziom na całym świecie. Czym św. Andrzej sobie na to zasłużył? Czego możemy się od niego nauczyć dziś, w codzienności XXI w.? O tym – w wywiadzie.

cz. 2

Św. Andrzej Bobola sam upomniał się o swój kult. Po śmierci szybko zapomniany, 45 lat później ukazał się rektorowi kolegium jezuickiego w Pińsku. Od jakiego zagrożenia ocalił wówczas mieszkańców Pińska? Jaką rolę dla Polski wyznaczył mu wówczas Pan Bóg? I co zapowiedział o. Alojzemu Korzeniewskiemu, prześladowanemu przez władze carskie kaznodziei, pokazując w 1821 r. wielką wojnę? – o tym w drugiej części wywiadu o św. Andrzeju Boboli.

cz. 3.

16 na 17 maja 1987 r. – to data jednego z najnowszych objawień św. Andrzeja Boboli. Przez pięćdziesiąt lat przychodził do kolejnych proboszczów w Strachocinie koło Sanoka, aż tej nocy wyjawił, kim jest i czego oczekuje. To trzeci z cyklu wywiadów o sw. Andrzeju Boboli. Jaką rolę odgrywał św. Andrzeja Bobola podczas cudu nad Wisłą? Co znaczą jego słowa, że „gdy będę głównym patronem Polski to Polska będzie pełna rozkwitu i w Miłosierdziu Bożym dozna wywyższenia”? Jaką rolę odgrywa św. Andrzej wobec Matki Bożej, której wielokrotnie powierzaliśmy nasz Naród? – o tym mówi ks. Józef Niżnik, świadek objawienia w 1987 r.