Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Dialog i spotkania młodych ludzi z Izraela i Polski to klucz do budowania porozumienia między naszymi narodami – podkreślił ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne, który 21 czerwca br. spotkał się ze społecznością akademicką na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Naszym głównym zadaniem jest budowanie mostów wzajemnego zrozumienia, mostów komunikacji – podkreślił dyplomata.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski na początku spotkania wyraził radość z rozpoczynającej się współpracy z ambasadą Izraela w Polsce oraz ośrodkami akademickimi w Izraelu. Zapowiedział powstanie na KUL Centrum Abrahama Joshuy Heschela. – Celem tego centrum jest budowanie mostów i rozwijanie współpracy polsko-izraelskiej na płaszczyźnie akademickiej i kulturowej – podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Ambasador Yacov Livne zwrócił uwagę na niezwykle ważną rolę Polski w historii narodu żydowskiego. – Tysiąc lat wspólnej koegzystencji na ziemiach polskich jest podstawą dobrej obecnej i przyszłej współpracy (…) Winniśmy razem podążać w kierunku rozwiązywania problemów, z którymi obecnie zmaga się Polska, Izrael i cała Europa. Wyzwania niosą z sobą nowe możliwości. Podjęcie tych wyzwań jest naszym zadaniem – powiedział.

– Źródłem wielu konfliktów jest brak szacunku między stronami, które nie rozumieją siebie wzajemnie. Mój naród bardzo mocno tego doświadczył. Naszym głównym zadaniem jest budowanie mostów – mostów wzajemnego zrozumienia, mostów komunikacji. To jest odpowiedź na wyzwania, które stoją przed nami w przyszłości – dodał ambasador.

– Znacznie łatwiej jest dokonywać zniekształceń historii, gdy nie znamy historii własnej i historii naszego sąsiada. Dlatego naszą odpowiedzialnością jest prowadzenie wnikliwych badań i uczenie się z historii opartej na faktach – ocenił Yacov Livne, wskazując też na wartość współpracy na płaszczyźnie akademickiej.

– Spotkania młodych Polaków i Izraelczyków to inwestowanie w naszą wspólną przyszłość. To w ich rękach jest przyszłość naszych wzajemnych relacji – zaznaczył.

Wizyta ambasadora Izraela w Polsce na KUL jest kontynuacją wcześniej rozpoczętej współpracy. W planach jest otwarcie na KUL Centrum Abrahama Joshuy Heschela, którego zadaniem będzie realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do młodzieży żydowskiej i polskiej. Pierwsze spotkanie rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego z Yacovem Livne odbyło się 13 maja 2022 r. w Ambasadzie Izraela w Warszawie. Yacovem Livne pełni funkcję ambasadora Izraela w Polsce od 28 lutego 2022 r.

Tekst: KUL

Fot. Tomasz Koryszko/KUL