fot. EpiskopatNews_flickr

Spotkania gremiów polonijnych pokazują wielką potrzebę wspólnego działania. Budują jedność kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich żyjących na emigracji – powiedział Family News Service delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, odnosząc się do zakończonego w miniony weekend spotkania Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, które odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

W piątek 10 lutego w Warszawie spotkali się członkowie i konsultorzy Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, którego zadaniem jest koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących zagranicą. „Była to okazja do podsumowania minionego roku pracy i spojrzenia na to, co dzieje się w duszpasterstwie polonijnym” – podkreślił bp Piotr Turzyński.

W trakcie spotkania delegat KEP odniósł się do swoich polonijnych podróży i opowiedział o problemach, z którymi zmagają się Polacy zagranicą. „W Niemczech są to problemy związane z reorganizacją struktur Kościoła i ograniczeniami, które dotykają Polaków. W USA następują zmiany wynikające z wewnętrznej emigracji naszych rodaków, powodujące pustoszenie niektórych parafii i kościołów. Poruszyliśmy także sprawę dzieci polskich w Londynie, które są na mocy wyroków odbierane rodzinom polskim często z powodu dysfunkcji rodziny” – zaznaczył bp Turzyński.

Ważnym tematem spotkania były inicjatywy polonijne zaplanowane na 2023 r. Jedną z nich są Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, które odbędą się od 1 do 6 sierpnia. „Udało nam się stworzyć grupy polsko-polonijne, które będą razem podróżować do Lizbony i uczestniczyć w ŚDM” – powiedział delegat KEP. Drugim ważnym wydarzeniem będzie Światowy Kongres Rodzin Polonijnych w Gdańsku zaplanowany od 15 do 17 września.

W sobotę 11 lutego odbyło się spotkanie Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. Oprócz delegata KEP należą do niego rektorzy Polskich Misji Katolickich i osoby świeckie. W trakcie zebrania bp Piotr Turzyński odniósł się planowanego spotkania Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, które ma odbyć się w Wilnie w dniach 22-24 września br.

Uczestnicy spotkania Prezydium odwiedzili Zamek Królewski w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego. Obejrzeli wystawę „Miłość i obowiązek”. „To było piękne i mocne doświadczenie. Zobaczyliśmy historie Polaków patriotów, walki, zmagania. To Powstanie umacniało tożsamość Polaków i potem wielu z nich pojechało na emigrację, uciekając przed prześladowaniami, a bardzo wielu zostało zesłanych na Syberię” – przypomniał delegat KEP.

Bp Turzyński nawiązał też do projektu związanego ze 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Z Kopernikiem przez świat”. Jednym z ambasadorów inicjatywy został delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Światowa inauguracja projektu odbyła się w Chicago w sobotę 11 lutego. Projekt ma na celu popularyzację postaci Mikołaja Kopernika. W imieniu bp. Turzyńskiego nominację odebrał ks. Andrzej Totzke TChr, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Chicago.

Spotkanie gremiów polonijnych było czasem modlitwy, zwłaszcza podczas codziennej Mszy św., oraz czasem integracji. „Jestem zadowolony z tych spotkań. Spotkania gremiów polonijnych pokazują wielką potrzebę wspólnego działania. Budują jedność kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich” – podkreślił bp Piotr Turzyński.

fot. EpiskopatNews_flickr
fot. archiwum bp. Piotra Turzyńskiego

Family News Service