Trójca Święta, fot. Justyna Galant

Ewangelia J 16,12-15

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-06-12/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/81223743/Czego_nas_uczy_Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Blisko Trójcy Świętej

Odnosimy się do Trójcy Świętej w naszej codzienności, choć może o tym nie myślimy. Każdy znak krzyża świętego to przywołanie Trójcy Świętej, a także wszystkie sakramenty. Żyjemy w przestrzeni Trójcy Świętej, przez to nigdy nie jesteśmy samymi. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który kilka lat był niesprawiedliwie więziony, mówił, że nigdy nie był sam, bo zwracał się do Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

2. Słowa klucze 

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”

Duch Święty jest tym, który zna Prawdę i prowadzi do Prawdy. Tu nie chodzi tylko o brak fałszu i uczciwość. Pełnią Prawdy jest Jezus. Duch Święty prowadzi nas do Jezusa. Bóg chce nam dać to, co jest najlepsze.

„Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.”

Jezus podkreśla bardzo głęboką wieź z Ojcem. Jezus często używał aramejskiego słowa „Abba”, mówiąc do Boga Ojca. Według egzegetów słowo „Abba” wywodzi się ze słownictwa małych dzieci. Jest bardzo bezpośrednie i czułe. Nikt w czasach Pana Jezusa nie odważył się tak nazywać Boga. Jezus pierwszy zwraca się do Boga tak prosto, z bliskością i bez żadnego strachu. Jak syn do swego taty.

3. Dziś 

Święta Trójca jest źródłem miłości. Dlatego zwracamy się do Trójcy Świętej w naszych modlitwach. Chcemy czerpać z samego źródła, a nie z cysterny.

Statua Trójcy Świętej, fot. sanktuarium w Prostyni