“Szlak Jezusa” i „Szlak Ewangelii” wokół Jeziora Galilejskiego, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 9, 51-62

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-06-26/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/82194020/Dlaczego_Jezus_%C5%BCy%C5%82_jakby_by%C5%82_bezdomny?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Szczerość Jezusa

„Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć” – mówi Jezus o sobie. Odpowiedź, dlaczego tak się dzieje jest m.in. w dzisiejszej Ewangelii.

2. Słowa klucze

Jezus postanowił udać się do Jeruzalem.

Dosłownie jest tam napisane, że Jezus „uczynił swoją twarz niewzruszoną, twardą”. Jest to sposób semicki wyrażenia tego, że ktoś podjął ostateczną decyzję. Dla Jezusa oznacza to decyzję, by wypełnić wolę Bożą i zbawić ludzi przez swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie w Jerozolimie. Wszystko było temu podporządkowane w życiu Jezusa. Miłość do człowieka Go przynaglała.

Nie przyjęto Go jednak [w Samarii], ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Samarytanie utrzymywali, że jedyne miejsce kultu Boga jest na górze Garizim w Samarii, a Żydzi, że w Jerozolimie. Stąd ta niegościnność, która nie była skierowana personalnie do Jezusa, ale była wynikiem panującego sporu.

Do innego Jezus rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca».

Pójście za Jezusem wymaga wolności. W dzisiejszej ewangelii jest mowa o trzech rodzajach wolności: od komfortu, od rzeczy materialnych i od „oglądania się wstecz”.

Jeden człowiek chciał iść za Jezusem, ale nic nie odpowiedział, gdy usłyszał, że „Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”.

Drugi chciał pogrzebać wcześniej ojca. Niektórzy komentatorzy wyjaśniają to tym, że chodzi tu de facto o chęć oddziedziczenia wpierw części majątku po śmierci ojca, a potem mógłby pójść.

Trzeci chciał najpierw pożegnać się z rodziną i bliskimi. To przypomina powołanie Elizeusza, który prosił, aby mógł pożegnać się z rodzicami. Eliasz przystał na tę prośbę i kazał mu szybko wracać. Reakcja Jezusa jest inna. Dlaczego? Jezus jest większy niż prorocy Starego Testamentu i jego misja jest ważniejsza, dlatego większe powinno być zaangażowanie jego uczniów. Jezus mówi wprost: Ci, którzy chcą iść za nim powinni to robić bezwarunkowo.

3. Dziś

Dzisiejsza Ewangelia to świadectwo miłości Jezusa do człowieka. On wszystko robi dla innych, nie dla siebie. Jednocześnie jest szczery, że kto chce Go naśladować powinien robić podobnie jak On. Miłość do każdego człowieka i wolność wewnętrzna to dwa warunki pójścia za Jezusem.