„Okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc” Łk 13,8-9, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 13,1-9

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-03-20

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/74068910/Do_kiedy_mo%C5%BCna_si%C4%99_nawr%C3%B3ci%C4%87?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Czas nawrócenia

Nawrócenie to jest być albo nie być dla człowieka. Pewnie każdy z nas myśli, że mamy jeszcze czas na nawrócenie. To jest jedna z najbardziej przebiegłych pokus. Jezus w Ewangelii mówi do kiedy można się nawrócić.

2. Słowa Klucze

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Co to znaczy nawrócić się? 

Odpowiedź znajdziemy w oryginalnych językach biblijnych, hebrajskim i greckim. Po hebrajsku słowo „shuv” nawrócić się to „zawrócić”, „powrócić do Boga”, czyli odnowić swoją osobistą relację z Bogiem, która została utracona przez grzech.

Greckie słowo „metanoeo” to nawrócenie się w znaczeniu „zmiany myślenia”. Stąd słowo „metainoia” – „przemiana”. To ma głębokie znaczenie, bo zmiana życia zaczyna się od zmiany naszego myślenia. 

Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

Te słowa Jezusa w kontekście nawrócenia mają ogromne znaczenie dla każdego z nas. Pan Bóg nam daje tak wiele szans na powrót do Niego, na uporządkowanie naszego życia rodzinnego, relacji z bliźnimi. Dla naszego dobra mówi jednak, czas na nawrócenie się skończy i to jest przecież zazwyczaj szybciej, niż ktoś myśli. 

3. Dziś

Najlepszym nawróceniem jest miłość Boga i bliźniego. Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś bardzo słynny i głęboki wiersz:  „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna”