fot. KUL

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel został Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. Relacji Katolicko-Żydowskich i Badań Naukowych w Ziemi Świętej. Na stanowisku dyrektora Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela zastąpi go ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL. Wręczenie nominacji odbyło się w środę 17 maja w rektoracie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że powołanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Pełnomocnika Rektora ds. Relacji Katolicko-Żydowskich i Badań Naukowych w Ziemi Świętej świadczy o wadze tych zagadnień dla uniwersytetu i ma na celu zwiększenie intensywności i rozbudowę relacji ze stroną żydowską. W lutym KUL rozpoczął współpracę m.in. z Uniwersytetem Bar-Ilan w Ramat Ganie, Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Planowane jest również poszerzenie współpracy z argentyńskim Seminario Rabínico Latinoamericano oraz z amerykańskimi uczelniami w Bostonie i Los Angeles.

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel kieruje na KUL Sekcją Nauk Biblijnych, jest tłumaczem Biblii Aramejskiej i badaczem literatury rabinicznej. Uzyskał doktorat z nauk biblijnych na École Biblique w Jerozolimie. Funkcję dyrektora Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela sprawował od 17 października 2022 r.

Nowym dyrektorem Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela został ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, doktor nauk biblijnych, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Doktorat obronił w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego „The Biblical Annals” oraz sekretarzem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Jego pasją naukową jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła.

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela jest jednostką naukowo-edukacyjną KUL, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym. Centrum organizuje konferencje naukowe, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz międzynarodowe spotkania młodzieży. Zrzesza naukowców i propagatorów pogłębiania dialogu katolicko-żydowskiego m.in. z Izraela, Włoch, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Współpracuje z uniwersytetami i jednostkami badawczymi w tych krajach.

Wśród członków gremiów Centrum są m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch, łaciński patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa OFM, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, córka rabina Abrahama J. Heschela prof. Susannah Heschel, professor emeritus Studiów Hebrajskich i Żydowskich Uniwersytetu w Oxfordzie Glenda Abramson oraz Dyrektor ds. Kontaktów Międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego David Rosen. Inauguracja Centrum Heschela KUL miała miejsce 17 października 2022.

Centrum Heschela KUL