Betania, grób Łazarza, miejsce wskrzeszenia, fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Zwróćmy uwagę na przyjacielską relację Jezusa z Marią, Martą i Łazarzem. Szczególnie w tej ostatniej relacji chciejmy zobaczyć siebie – nasze wskrzeszenia po różnych trudnych doświadczeniach, powroty do życia dzięki łasce, ufności i przyjaźni z Jezusem. Do takiej, pełnej ufności i życia relacji z Bogiem zaprasza nas Ewangeliia, o czym pisze ks. Krzysztof Wons w komentarzu do Ewangelii na V niedzielę Wielkiego Postu, 26 marca.

Komentarz wideo:

1. Jezus i Marta – Ja wciąż wierzę

Marta płacze już cztery dni po stracie brata. Kiedy tylko słyszy, że nadchodzi od razu do Niego biegnie. W jej głosie słychać żal, że nie uchronił brata od śmierci, że się spóźnił… Gdy Jezus prosi ją o większą wiarę, odpowiada: „Tak, Panie, ja wciąż wierzę”. Nagle staje się silna, choć nic na zewnątrz się nie zmieniło – jej brat nie żyje. Coś się w niej zmieniło!

Czy w cierpieniu ufam Jezusowi?

2. Jezus i Maria – On jest tutaj

Cierpienie przygniata Marię do tego stopnia, że nie ma siły wyjść z domu. Skupia się tylko na swoim bólu, jakby mówiła: „Teraz już za późno, Jezu, zawiodłeś mnie, nie chcę Cię widzieć”. Co ją nagle zmieniło? Osobiste świadectwo siostry i słowa: „On jest tutaj. Nauczyciel woła Cię”. Poczuła się wołana przez kochaną osobę. To dotknęło jej najgłębszych uczuć do Jezusa. Maria wybudziła się z bólu!

Czy wierzę, że Jezus darzy mnie szczególnym uczuciem?

3. Jezus i Łazarz – Wyjdź z grobu!

Łazarz i jego wskrzeszenie przywołuje historię życia każdego z nas. Jezus wie, że Łazarz choruje… i pozwala mu chorować. Wie, że Łazarz umarł… i pozwala mu umrzeć. Jezusowy krzyk: „Wyjdź z grobu”, staje się świadectwem mocy Boga. Zapowiada krzyk na krzyżu, gdy Jezus sam będzie umierał w Wielki Piątek. Wskrzeszeniem Łazarza zapowiada swoje zmartwychwstanie. Chciejmy usłyszeć bardzo osobiście słowa „wyjdź na zewnątrz” – poza twój ból i wątpliwości.

Wyjdź z grobu twojego braku nadziei i uchwyć się Jezusa!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków