Gorczyca, fot. s. Amata CSFN

Czy Apostołowie nie mieli wiary? Czy właśnie to zarzuca im Jezus? Takie wrażenie można odnieść, czytając słowa: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna». W kluczu tych słów ks. Krystian Malec, propagator lectio divina, proponuje rozważyć Ewangelię na niedzielę 2 października.

Komentarz wideo:

1. Wiara jak ziarno gorczycy

Pewien rodzaj gorczycy na Bliskim Wschodzie ma ziarenka mniejsze od maku, jednak rodzi półtorametrowe krzewy. Gorczyca, jako lek, poprawia krążenie krwi, pobudza do życia i uśmierza ból, zalana wodą pozwala pozbyć się brzydkiego zapachu. Podobnie wiara ma „poprawiać krążenie” – pobudzać do życia. Ma „uśmierzać ból”, czyli pomagać odnajdywać sens w tym, co przynosi cierpienie. Ma usuwać „przykry zapach” z otoczenia – rodzić dobrą atmosferę.

Jakie znaczenie na co dzień ma dla mnie wiara?

2. Wiara jak morwa

Kolejna roślina, o której mówi Jezus to morwa – znana ze swoich niesamowicie mocnych korzeni. Apostołowie doskonale wiedzieli, że wyrwanie dobrze zakorzenionej morwy jest niemal niemożliwe. Być może słowa Mistrza wydawały im się wtedy absurdem, ale z czasem okazało się, że miał rację.

Czy ufasz, że wiara podobna do ziarna gorczycy i do korzeni morwy jest zdolna do rzeczy nieprawdopodobnych?

3. Przymnóż nam wiary!

Jako drogowskaz i światło na drodze wiary jest nam dana Biblia. Byłoby wspaniale, gdybyśmy nieustannie płonęli chęcią czytania Słowa Bożego i spotykania się z Bogiem na modlitwie. Jeśli dzisiaj twoja chęć na takie spotkanie jest maleńka, nawet jeśli dzisiaj masz niewiele wiary – Jezus mówi, że to wystarczy. Zrób sobie plan dnia, w którym jasno określisz czas na modlitwę i trzymaj się go.

Bóg wierzy w Ciebie!

Gorczyca, fot. s. Amata CSFN

Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie – Kraków