fot. Centrum Heschela KUL

Jezus (hebr. Jeszua) jest skróconą wersją imienia „Jehoszua” (Pan Zbawia), Emmanuel (hebr. immanu El) oznacza „Bóg z nami” – to dwa hebrajskie imiona, które zawierają w sobie istotę i funkcję zapowiadanego Mesjasza – pisze w komentarzu na IV Niedzielę Adwentu biblista ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Ewangelia na IV Niedzielę Adwentu zapowiada nadejście Mesjasza, którego istota i funkcja zawarta jest w dwóch hebrajskich imionach.

Pierwsze imię to Jezus (hebr. Jeszua), które jest skróconą wersją imienia „Jehoszua” (Pan Zbawia). Imię „Jeszua” można odnieść do hebrajskiego terminu „joszia”, który oznacza „on zbawi”. W imieniu tym zawarte jest posłannictwo Mesjasza, który przychodzi na świat, aby zbawić każdego człowieka. Zbawienie to realizuje się poprzez uwolnienie od grzechu i od wszelkiego zła. Zbawienie to wyprowadzanie z ciemności do światłości; z niewoli do wolności; z nienawiści do miłości; ze śmierci do życia.

Drugie imię to „Emmanuel” (hebr. immanu El), które oznacza „Bóg z nami”. Imię to przytacza prorok Izajasz w zapowiedzi przyszłego Mesjasza (Iz 7,14). Imię to określa funkcję Mesjasza jako tego, który zapewnia ludzkości wspólnotę z Bogiem. Jest to wspólnota Miłości, która jest wieczna. W sposób obrazowy opisuje to Księga Apokalipsy, która ukazując nowe niebiosa i nową ziemię podkreśla, że Bóg w pełni zamieszka z ludźmi: „On zamieszka z nimi i będą jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi” (Ap 21,3).

Jesteśmy zaproszeni, aby w blasku świec chanukowych i świec adwentowych dostrzegać Światłość Boga, który w naszym życiu rozprasza ciemności i tworzy z nami wspólnotę Miłości. Niech zapalone świece w naszych sercach pozwolą nam otworzyć się na drugiego człowieka i pozwolą nam doświadczyć pokoju, który jest dla nas najcudowniejszym darem Mesjasza – Księcia Pokoju.

O Autorze

Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, kierownik Sekcji Nauk Biblijnych, kierownik Katedry filologii biblijnej i literatury międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik Kursu Formacji Biblijnej, dyrektor i redaktor naukowy projektu „Biblia Aramejska”, od października 2022 dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Centrum Heschela KUL