Słuchanie Słowa Bożego, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia J 14, 23-29

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-05-22/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/79587784/Jak_B%C3%B3g_mo%C5%BCe_w_nas_zamieszka%C4%87?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Człowiek jest mieszkaniem Boga?

Niebo nie jest w stanie pomieścić Boga, a co dopiero człowiek. Jest to niemożliwe. Jednak Bóg sam przekracza tę granicę. Jezus mówi w Ewangelii, że może zamieszkać na stałe w człowieku. Są tylko pewne warunki. 

2. Słowa klucze

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.

Oryginał grecki Ewangelii używa słowa „mone”, które oznacza nie tylko czasowe miejsce pobytu, ale zamieszkanie na stałe. Bóg chce się związać z człowiekiem na zawsze. Chce, żeby nic tej więzi miłości nie rozerwało. Pozostawia jednak każdemu człowiekowi wolną wolę.

Są dwa warunki, aby Bóg mógł we mnie zamieszkać: miłość i zachowywanie Jego nauki. Bóg sam daje nam receptę jak kochać Boga i ludzi w Swoim Słowie, szczególnie w przykazaniu miłości i 10 przykazaniach Bożych. Zachowywanie Bożej nauki, to zwracanie uwagi na to, co mówi Bóg w Ewangelii i w Kościele oraz branie sobie do serca Bożej nauki.

Miłość i posłuszeństwo Bogu otwierają Bogu drzwi na oścież, aby mógł w nas zamieszkać na stałe.

Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy.

Jezus nie pozostawia nas nigdy samych, nawet jeśli Go nie widzimy i nie czujemy. Bóg Ojciec w imieniu Jezusa posyła nam Ducha Świętego. Jezus nazywa Go greckim słowem „Parakaleo”, co dosłownie oznacza kogoś, kto mówi w czyimś imieniu. Duch Święty mówi do nas w imieniu Boga i mówi w naszym imieniu do Boga.

Paraklet, Pocieszyciel nie przynosi tylko pocieszenia emocjonalnego, ale nam stale towarzyszy, zachęca do wytrwałości w wierze, broni w nas prawdy Ewangelii i pewności, że Jezus żyje. Duch Święty jest obecny i działa we wspólnocie Kościoła. Przypomina nam stale słowa Jezusa.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.

To zdanie z ewangelii słyszymy podczas Mszy świętej. Jezus przypomina nam przed przyjęciem Komunii Świętej, że chce nam dać swój pokój. Wiele rzeczy w tym świecie będzie chciało zburzyć nasz pokój. Jezus mówi, że ten pokój, który On daje nie zależy od warunków zewnętrznych. Nikt i nic nie może go nam zabrać. Duch Święty będzie bronił w nas pokoju.

3. Dziś

Bóg pragnie zamieszkać we Mnie na zawsze. Jaka jest moja reakcja na to pragnienie Boga? Co przeszkadza mi otworzyć na oścież drzwi mego życia dla Boga? Poproszę Ducha Świętego, aby nauczył mnie słuchać Jezusa i nie lękać się otwierać dla Niego szeroko mego serca i życia.