Mozaika Zesłania Ducha Świętego w Lourdes, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia J 14, 15-16. 23b-26

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-06-05/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/80637949/Jak_Jezus_nazywa_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Imię Ducha Świętego

Sam Jezus nazywa Ducha Świętego Parakletem. A On i Bóg Ojciec wiedzą najlepiej kim jest Duch Święty. Co więc oznacza to tajemnicze imię Paraklet?

2. Słowa klucze 

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.”

Oryginalne słowo greckie „paraklēton”, którego używa Jezus, trudno jest przetłumaczyć jednym tylko wyrazem. Ma tak głębokie znaczenie, że bywa tłumaczone różnie – jako: adwokat, pocieszyciel, pomocnik, obrońca, opiekun.

Ojcowie Kościoła łacińskiego najczęściej tłumaczyli imię Paraklet jako Advocatus. Duch Jezusa to nasz „adwokat”. Spotykamy się wielokrotnie w tym świecie z próbami udowodnienia, że pójście za Chrystusem jest błędem. Bywamy nierozumiani czy wyśmiewani. Potrzebujemy wówczas Ducha, który broni Prawdy Ewangelii, czyli pokoju i pewności w nas, że Jezus żyje.

Św. Paweł pisze, że to, co dobre w naszym życiu, jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie jest owocem Ducha (por. Ga 5,22-23). Zachęca on wierzących, żeby pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu.

Paraklet to ten, któremu zależy na nas i który zachęca (gr. parakaleo), abyśmy nie ustali na drodze wiary, nie stracili pokoju serca, czyli pewności, że Zmartwychwstały jest z nami. Jest pocieszycielem w tym sensie, że dodaje nam odwagi i otuchy w chwilach zwątpienia i trudności.

Adwokat nas zna i jest naszym Obrońcą, Paraklet nas zachęca i podtrzymuje w wierze, jest naszym pocieszycielem i opiekunem. Taki jest Duch Święty, którego daje nam Jezus.

3. Dziś 

Duch Święty daje nam wolność i nie narzuca się. Przychodzi, kiedy Go wzywamy. Jest tak wiele sytuacji w życiu, kiedy potrzebujemy światła i pomocy Ducha Świętego. Stąd wiele osób codziennie odmawia hymn, a przynajmniej jedną zwrotkę:

O Stworzycielu duchu przyjdź

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom co dziełem są Twych rąk.

Duch Święty – mozaika rzymska, fot. s. Amata CSFN