Góry Judei, gdzie żył Jan Chrzciciel, fot. Amata CSFN

Ewangelia Mt 11,2-11

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-12-11/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/92542913/Jakie_by%C5%82o_najwa%C5%BCniejsze_zadanie_Jana_Chrzciciela?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.  Słowo wstępu

Często komentarze do tej Ewangelii mówią, że Jan Chrzciciel przygotowuje drogę dla Jezusa jako Mesjasza. Chodzi tu jednak o coś dużo ważniejszego.  

2.  Słowa klucze

Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”.

Św. Jan Chrzciciel prosił o potwierdzenie czy Jezus jest tym, który ma przyjść. Odpowiedź Jezusa wydaje się zagadkowa, ale dla współczesnych pobożnych Żydów odpowiedź była jasna.  Jezus podaje listę rzeczy, które się dokonują przez Jego ręce: niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni z choroby. To wszystko jest wymienione w Starym Testamencie jako znak przyjścia Mesjasza. Jan doskonale znał zapowiedzi mesjańskie z proroctw Starego Testamentu.

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka…

Ludzie, którzy słuchają Jezusa wiedzą, że Jan jest w więzieniu. Wielu zapewne wątpi, czy Jan Chrzciciel był rzeczywiście prorokiem z woli Boga, skoro spotyka go takie nieszczęście.  Gdyby był prorokiem, Bóg zapewne cudownie by go ocalił. Komentując, Jezus mówi jasno: Jan jest więcej niż prorokiem. Jego rola jest szczególna.

…On jest tym, o którym napisano: «Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę»”.

Mówiąc o Janie, Jezus nawiązuje wprost do słów proroka Malachiasza o wysłanniku, który ma „przygotować drogę dla Boga” (Ml 3,1). Porównuje misję Jana z zapowiedzią ponownego przyjścia Eliasza. Jan Chrzciciel jest zapowiadanym Eliaszem.

Jan przygotowuje drogę dla Jezusa jako Mesjasza. Ale nie tylko. Proroctwo Malachiasza odnosi się do Jahwe – Boga samego. Zapowiadany Eliasz ma przygotować drogę dla Boga samego. Jezus jest Mesjaszem i Jezus jest Bogiem. To najważniejsze przesłanie tego fragmentu Ewangelii.

3.  Dziś

Jesteśmy czasem świadkami lub uczestnikami trudnych doświadczeń, których nie rozumiemy. Jak Jan, prośmy Jezusa, aby pomógł nam patrzeć na nie w świetle wiary i rozpoznać znaki Jego obecności w naszym życiu.