fot. Centrum Formacji Duchowej - Salwatorianie, Kraków_Facebook

Ten dom ma służyć słuchaniu słowa Bożego. W tym domu ludzie się spotykają po to, aby uczyć się wchodzenia w ciszę, w zasłyszane słowo, bo kto potrafi słuchać, ten potrafi budować relacje – mówi Family News Service ks. dr Krzysztof Wons SDS, Dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. W CFD zakończyły się rekolekcje połączone z poświęceniem Domu Słowa.

Rekolekcje trwały od 6 do 9 maja. Poprowadzili je abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista, oraz ks. Krzysztof Wons. 6 maja br. przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Milton Zonta SDS oraz ks. Józef Figiel SDS, przełożony Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, poświęcili nowo wybudowaną część Domu Słowa.

„Nasze dzieło istnieje 25 lat. To jest dla nas rok jubileuszowy. W 2018 r. zdecydowaliśmy o tym, by rozbudować nasze struktury, bo zobaczyliśmy, jak wielki jest głód Bożego słowa. Nasze dzieło to przede wszystkim Dom Słowa. Tutaj ludzie z całej Polski, z innych krajów Europy, a nawet z innych kontynentów przyjeżdżają specjalnie po to, aby słuchać słowa” – podkreśla ks. Krzysztof Wons w rozmowie z Family News Service.

Jak zaznacza, cechą charakterystyczną tego miejsca jest cisza. „Cały czas Bóg nam dawał znaki, że bardzo chce tego domu” – dodaje ks. Wons.

16 października 2019 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą i poświęcenie placu pod budowę. Ks. Krzysztof Wons podkreśla znaczenie tej daty i jej związek z rocznicą wyboru kard. Wojtyły na papieża.

4 lutego 2021 r. został wbudowany kamień węgielny, który jest swoistą kapsułą pamięci. „Przygotowaliśmy kapsułę pamięci, by w tym fundamencie domu umieścić te wszystkie biblijne wersety, które uczyniły radykalną zmianę w życiu tych, którzy nas słuchają. 70 tys. ludzi przeszło do tej pory przez dom” – podkreśla z radością ks. Krzysztof. „To co proponujemy ludziom, to nie jest odejście od świata na parę dni. Codzienność nasza jest sanktuarium Boga. Uczymy ludzi życia na pustyni, ale z myślą o codzienności” – dodaje.

Ks. Krzysztof wskazuje na duże znaczenie słuchania w życiu człowieka. Mówi, że, „kto potrafi słuchać, ten potrafi się spotykać, ten potrafi budować relacje, a kto potrafi budować relacje, ten żyje; życie bez relacji jest niemożliwe. Jakie jest słuchanie, takie jest rozeznawanie. Jakie jest rozeznawanie, takie są wybory. Jakie są wybory, takie jest nasze życie. Powołanie też rodzi się ze słuchania słowa. Wydaje mi się, że to jest fundament”.

„Kościół przeżywa wiosnę, tylko trzeba o tym mówić, choć pandemia wywołała wielkie zagubienie. Pomagamy ludziom także wychodzić z depresji i różnorodnych problemów” – akcentuje nasz rozmówca.

CFD prowadzi liczne dzieła, m.in. medytacje lectio divina i różnorodne rekolekcje. Obecne jest także w internecie. Jako przykłady działań można podać cykl: „Nowa Jakość Życia”, czyli wprowadzenie do medytacji niedzielnego słowa Bożego, oraz codzienne komentarze do słowa z następnego dnia „Słowo na jutro”. 

„Otrzymaliśmy szczególny patronat Episkopatu Polski. W CFD działa dwuletnia Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; służy Polsce, ale także Europie Wschodniej i nie tylko. Nadzoruje ją Komisja KEP ds. Duchowieństwa. Patronuje jej Prymas Polski. Formacja księży leży u podstaw” – zaznacza ks. Krzysztof.

Na stronie internetowej CFD można znaleźć kronikę z okresu powstawania Domu Słowa. Są tam też informacje na temat tego, jak można wesprzeć pokrycie kosztów tego dzieła: https://rozbudowa.cfd.sds.pl/pl/

„W Domu Słowa spotykają się ludzie podobni do siebie w wielkich pragnieniach, we łzach, w modlitwie na kolanach, w kolejce do spowiedzi, w eucharystycznej komunii i w adoracji Boga w Najświętszym Sakramencie, w dzieleniu się Słowem. Od 25 lat przez CFD przepływa rzeka modlących się ludzi. Mury domu przeniknięte są słuchaniem Słowa, uczestnictwem w Eucharystii, adoracjami. Modlitwa przekraczających próg Domu Słowa wiąże jego mury bardziej niż cement” – czytamy w opisie Misji Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.