Wąskie drzwi, fot. Amata CSFN

Ewangelia Łk 13, 22-30

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-08-21/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/85196124/Kto_b%C4%99dzie_zbawiony?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.    Współpracownicy Ewangelii

Jezus nie pozostawia złudzeń. Zbawiony jest nie ten, kto tylko się zapisze do jakiejś wspólnoty religijnej, ale ten, kto stara się żyć według Ewangelii i być z Jezusem.

2. Słowa klucze

Raz ktoś zapytał Jezusa: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”

W czasach Jezusa panowało przekonanie, że zbawienie dotyczy wyłącznie Narodu Wybranego. Dlatego ktoś słuchający nauk Jezusa zadał to pytanie.

Jezus mówi: „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym”. Nie tylko osoby z Narodu Wybranego, ale wszyscy, niezależnie od pochodzenia i miejsca zamieszkania, są powołani do zbawienia. Otwarte drzwi są symbolem zbawienia dostępnego dla wszystkich.

„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”. 

Słowo greckie „agonizo” użyte w oryginalnym tekście oznacza dosłownie walczyć, zmagać się, startować w zawodach, pragnąć coś osiągnąć. Nasze usiłowanie ma być pełne, maksymalne. Jak sportowcy w zawodach, mamy dać z siebie wszystko, aby osiągnąć zbawienie.

Zbawienie jest darem. Nikt z nas nie zasłużył na nie. Przynosi je nam Jezus, ale oczekuje naszego zaangażowania, naszego osobistego wysiłku „agonizo”. Takie zmaganie kosztuje, ale warto je podjąć.

„Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!”

Można trudzić się dla Boga, dla prawdy i sprawiedliwości, albo przeciwnie – trudzić się dla grzechu i niesprawiedliwości. Tych drugich oryginalny tekst Ewangelii nazywa „ergates adikias” – pracownikami niesprawiedliwości.  

Znakiem przyjęcia zbawienia jest pełnienie dobrych uczynków, bycie współpracownikiem prawdy, dobra i sprawiedliwości.

3. Dziś

Nie wszystko zostało za nas zrobione. Złudne i niebezpieczne jest podejście w wierze, że niezależnie co bym zrobił, Jezus i tak mnie zbawił, więc nie muszę się starać. Bóg chce dać mi zbawienie, ale pragnie mojej współpracy. Św. Augustyn mówił: „Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga”.

Exodus, mozaika z Centrum JP2 w Krakowie, fot. s. Amata CSFN
Santa-Scala (Rzym), fot. s. Amata CSFN
St-Prassede (Rzym), fot. Amata CSFN