fot. Pixabay.com

Wychowanie jest olbrzymim wyzwaniem. Przepaść między młodym i starszym pokoleniem stale narasta. Brak jest głębszego pedagogicznego podejścia do kształtowania młodego pokolenia, dlatego chcemy posłuchać specjalistów, porozmawiać na ten temat i poszukać wspólnie rozwiązań – powiedział Family News Service bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zapraszając do udziału w V Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 10-11 września br. stacjonarnie i online.

„Przepaść między młodym i starszym pokoleniem stale narasta. Jest ona widoczna na Zachodzie Europy, jak również w Polsce. Zauważalny jest również brak pogłębionego pedagogicznego podejścia do kształtowania młodego pokolenia, dlatego chcemy spotkać się i porozmawiać na temat wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach polonijnych” – podkreślił delegat KEP.

Współcześnie młodzi ludzie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami – zagrożeniami płynącymi z konieczności życia w świecie wirtualnym mediów społecznościowych,  konsekwencjami izolacji i lęków związanych z pandemią, a ostatnio również ze strachem wynikającym z trwającej wojny na Ukrainie. „To sytuacje, które sprawiają, że trudno jest żyć rodzinom razem, a nie obok siebie. Poprzez warsztaty i wykłady chcemy pokazać, co mogą zrobić rodzice, jak mogą się przygotować na to co jest i co jeszcze przed nami” – powiedziała Family News Service Grażyna Koszałka, współorganizatorka Kongresu Rodzin Polonijnych, Przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny.

„Widzimy, że fala niebezpieczeństw zagrażająca młodym jest duża. Świat ma różne recepty na szczęście, często oparte na hedonistycznym zaspakajaniu jedynie własnych potrzeb. Indywidualizm, subiektywizm i opacznie rozumiana wolność. My chcemy przekazywać to, co nam daje siłę i buduje w nas tożsamość, to czego nauczyli nas nasi przodkowie, dla których wiara i rodzina były dwiema kolumnami, na których stało społeczeństwo. Te kolumny trzeba odbudować” – podkreśliła współorganizatorka Kongresu.

„Nasze Kongresy są praktyczne. Ludzie z różnych krajów mają okazję się poznać i podzielić trudnościami i problemami, z jakimi spotykają się na co dzień. Staramy się odpowiadać na ich potrzeby, wspólnie szukać rozwiązań i pokazywać drogi wyjścia” – powiedziała Grażyna Koszałka.

V Kongres Rodzin Polonijnych odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu w dniach 10-11 września br., w miejscowości związanej z osobą ks. Franciszka Blachnickiego, wieloletniego wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciela Ruchu Światło-Życie oraz wspólnoty Domowego Kościoła dla małżeństw.

Organizatorzy V Kongresu Rodzin Polonijnych to: Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie”. Więcej informacji i program Kongresu można znaleźć na stronie: www.emigracja.episkopat.pl

Family News Service