Bratanek ks. Jerzego - Marek Popiełuszko, fot. Karol Porwich

Ks. Jerzy jest przykładem i drogowskazem dla wielu ludzi. Mam kontakt z ludźmi młodymi, których on fascynuje. Poznają go i chcą naśladować. To jest niesamowite, że ks. Jerzy dalej działa. Po  śmierci jest bardziej znany niż za życia. To jest ten fenomen, że on dalej jest wśród nas – mówi bratanek ks. Jerzego Popiełuszki, Marek Popiełuszko, pomysłodawca, fundator i prezes zarządu założonej w 2015 r. Fundacji im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”. 17 września na Jasnej Górze zakończył się dwudniowy I Kongres bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Marek Popiełuszko zaznacza, że każde spotkanie z jego wujkiem było bardzo zwyczajne. „Jak tylko mógł, przyjeżdżał na uroczystości rodzinne. Pamiętam jak byłem u dziadków w Okopach w czasie żniw. Gdy ks. Jerzy przyjeżdżał, musiałem zsiąść z maszyny rolniczej, na którą on wsiadał. Zazwyczaj ja ją obsługiwałem jako młody chłopak. Wtedy nie byłem z tego zadowolony, że musiałem ustąpić wujkowi” – wspomina z uśmiechem Marek Popiełuszko.

W miejscu urodzenia ks. Jerzego, w Okopach powstaje Muzeum jego pamięci, które Fundacja „Dobro” planuje otworzyć w 2024 r. Od 5 lat w Okopach organizowane są rocznice urodzin ks. Jerzego.

14 września br. przypadała 75. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Data ta była inspiracją dla współczesnych czcicieli tego polskiego błogosławionego męczennika do zorganizowania 16 i 17 września I edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Celem Kongresu była popularyzacja nauczania ks. Jerzego głównie wśród młodzieży oraz osób, które nie znały go za życia. Jednocześnie jest wydarzeniem, które rozpoczęło tegoroczną Jubileuszową 40. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Podczas dwóch dni Kongresu odbywały się 2 główne debaty i 12 paneli tematycznych. W charakterze uczestników debat i moderatorów uczestniczyło ponad 70 osób, reprezentujących różnorodne środowiska.

Kongres zakończyło podpisanie Karty Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, będącej zobowiązaniem dla uczestników, aby promować nauczanie ks. Jerzego.

„Podpisanie Karty Kongresowej jest wezwaniem do tego, żeby dziedzictwo ks. Jerzego dzisiaj wybrzmiało na nowo. Bardzo łatwo przychodzi nam obchodzić rocznice, ale trudniejsze jest wcielenie w życie tego, co mówił. Ta Karta Kongresu to jest swoiste zobowiązanie dla uczestników, aby dziedzictwo ks. Jerzego było także dzisiaj żywe” – wyjaśnia ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej, prezes Zarządu Instytutu Niedziela oraz redaktor naczelny portalu niedziela.pl.

Kongres był dobrą okazją, szczególnie dla młodego pokolenia, aby lepiej poznać nauczanie ks. Jerzego. „Dla mojego pokolenia Kongres to okazja do poznania tego człowieka, którego nie dane nam było poznać na żywo. To ważne, bo bardzo łatwo ks. Jerzy może stać się dla nas tylko postacią z kart historii” – zaznacza ks. Bakalarz.

Poznawanie nauczania ks. Popiełuszki jest ważne ze względu na jego aktualność. „Ks. Jerzy bardzo często odnosił się do wolności, która wówczas była ograniczona. Jan Paweł II mówił, że wolności trzeba się uczyć, umieć z niej korzystać. Ks. Popiełuszko często mawiał, że wolność jest w nas, w naszym sumieniu, daje ją Chrystus” – podkreśla rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej.

„Ks. Popiełuszki to przede wszystkim świadek prawdy. Prawdy rozumianej jako zgodność czynów ze słowami. Tak trudno dzisiaj o takie postawy szczególnie wśród osób publicznych. Ks. Jerzy uczył nas odwagi opartej na prawdzie, która jest źródłem wewnętrznej wolności. Tej wolności tak strasznie bali się komuniści, posuwając się do straszliwej zbrodni. Oczywiście tę prawdę opierał na Ewangelii, bo jako kapłan przede wszystkim prowadził nas do Chrystusa” – mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Zdaniem Piotra Dudy ks. Jerzy jest nadal postacią ważną dla „Solidarności” i ludzi pracy. „+Solidarność+ żyje, bo On oddał za nią życie. Ludzie +Solidarności+ kochali Go, bo był z nimi w nawet najtrudniejszych i beznadziejnych chwilach, dając nadzieję. Pozostawił nam testament – coroczne pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Wskazał nam, gdzie jest źródło. Gdzie jest pomoc” – podkreśla przewodniczący „Solidarności”. „Przypomnę, że pierwszą pielgrzymkę zorganizował w 1983 roku, gdy poczucie beznadziei i przygnębienia było powszechne. A w takiej sytuacji idzie się do Matki. Nasz Kapelan ciągle z nami jest. Jest naszym Patronem, o nas zabiega w Niebie” – dodaje.

Organizatorem I Kongresu ks. Jerzego Popiełuszki było Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska przy współudziale Fundacji Instytut Mediów (działającej na rzecz środowiska Tygodnika Katolickiego „Niedziela”). Przygotowania do organizacji Kongresu odbywały się w ścisłej współpracy z Partnerami Strategicznymi Kongresu, czyli Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Fundacją im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu zawarte są na stronie www.xjerzy.pl

19 października 1984 r. ks. Jerzy został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Górsku k. Torunia i zamordowany. Ciało wrzucono do Wisły. Jego grób przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie stał się miejscem kultu i celem pielgrzymek z Polski i zagranicy. 6 czerwca 2010 r. ks. Popiełuszko został beatyfikowany przez abp. Angelo Amato w imieniu Benedykta XVI.

Family News Service