Dzień 3: 52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny | Podsumowanie

Kolejny dzień kongresu opatrzony był hasłem: „Pokój”, co podkreślił temat przewodni Liturgii Słowa podczas Eucharystii, dotyczący męstwa w prześladowaniach. 7-go września patronują bowiem Węgrom męczennicy z Koszyc, a wśród nich polski jezuita, św. Melchior Grodziecki, kanonizowany przez św. Jana Pawła II w 1995 roku.

Po uroczystej celebracji Jutrzni, kard. Gerald Lacroix, Prymas Kanady, wygłosił katechezę eucharystyczną, uwypuklając te momenty liturgii, w której pokój Chrystusa jest otrzymywany i przekazywany. „Szczególną rolę ma tutaj znak pokoju, który zdaje się wybijać nas ze kupienia na Panu, bo musimy zauważyć, że są wśród nas też inni ludzie – ale jest to ważny moment, w którym Chrystus przekazuje pokój nam, jako wspólnocie. Odtąd jesteśmy braćmi i siostrami, głosicielami Jego pokoju” – podkreślał kard. Lacroix.

O tym, jak głosić ten pokój i jak w nim wytrwać podczas prześladowań, opowiadał chaldejski patriarcha Louis Raphael Sako, arcybiskup Bagdadu. Jego świadectwo połączone było z prezentacją zdjęć zniszczonych kościołów i ludzi zmuszonych do ucieczki z ojczystej ziemi. Eucharystii w hali Hungexpo przewodniczył abp Jose Palma z Filipin, gospodarz poprzedniego Kongresu Eucharystycznego. Podkreślił, że Filipiny przeżywają obecnie 500-lecie chrześcijaństwa, a rok jubileuszowy przebiega pod hasłem: „Obdarowani, by dawać”. W homilii wyszczególnił dwa znaczenia pokoju. „Po pierwsze – mówił – pokój Boży wypływa ze świadomości bycia częścią Bożej rodziny, która ma wspólne korzenie: Trójcę Przenajświętszą. Po drugie, pokój nie polega na braku bólu i cierpienia, ale na świadomości Bożej obecności pośród bólu i cierpienia.”

Po południu uczestnicy kongresu zostali zaproszeni do uczestnictwa w sesjach prowadzonych w czterech grupach tematycznych. Jean-Luc Moens, moderator Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym CHARIS wskazywał na obecność Ducha Świętego w Eucharystii, Barbara Heil opowiadała o swojej konwersji z protestantyzmu na katolicyzm, Kalman Daboczi przedstawił reprezentowane przez siebie katolickie ruchy rodzinnych a Johannes Hartl, założyciel Domu Modlitwy w Augsburgu, o pięknie adoracji Eucharystycznej oraz o inicjatywach modlitewnych on-line podejmowanych podczas pandemii.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu materiału filmowego:

Dzień 3: Modlitwa poranna i Msza Święta.
Dzień 3: Warsztat poprowadzony przez Johannesa Hartla pt. „Odkrywanie Bożego piękna w modlitwie i adoracji”
Dzień 3: Podsumowanie