(plan godzinowy poniżej)

Link do transmisji

Encyklika św. Jana Pawła II Veritatis splendor została ogłoszona 6 sierpnia 1993 roku. W tym roku mija właśnie 30 lat od ogłoszenia tego ważnego dokumentu. Jest ona do dziś uważana za jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła, który przedstawia w sposób zintegrowany doktrynę moralną Kościoła, odnosząc sie jednocześnie do współczesnych prób jej podważania lub zniekształcania, nie tylko przez współczesną kulturę, przez nurty filozoficzne odległe od chrześcijaństwa, lecz także w obrębie katolickiej teologii moralnej. W ciągu tych 30 lat w świecie, a także, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu także w Kościele, zachodzą gwałtowne i istotne przemiany dotyczące pojmowania ludzkiej natury, dobra i zła moralnego, celowości ludzkiego życia, a także i nade wszystko – prawdy, jej istnienia, możliwości poznania i wiążącej dla decyzji ludzkich mocy.

Rodzą się pytania: o co należy oprzeć ludzkie życie moralne? Czy istnieje jakaś miara dla prawa, poza konsensusem demokratycznym albo siłą prawodawcy? Czy, poza dobrym samopoczuciem, jest jakieś kryterium pozwalające odróżnić dobre wybory moralne od wyborów złych?

Jesteśmy przekonani, że przypominanie i ukazywanie doniosłości Veritatis splendor, implikacji i postulatów dla współczesnego czasu, dla filozofii i teologii moralnej jest dziś konieczne. Wciąż ich szukamy i racjonalna na nie odpowiedź jest koniecznością.

Dlatego w roku, gdy upływa 30 lat, od ogłoszenia tej encykliki, w dniach 12-13 IX Collegium Intermarium organizuje konferencję popularno-naukową pt. „Przywrócić Veritatis splendor. Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30-lecie ogłoszenia encykliki”.

PLAN WYDARZENIA:

WTOREK 12.09

10.15 / Rozpoczęcie konferencji – słowo Rektora Collegium Intermarium

10.30 / kard. Gerhard Müller –Blask prawdy w Encyklice Veritatis Splendor

11.15 / prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL, CI) – Prawda i rozum w czasie kryzysu. Veritatis Splendor czytana w I połowie XXI wieku

12.00 /– Angelus Domini, dyskusja

14.00 / x. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Związek wolności i prawdy – znaczenie dla naszej współczesności

14.30 / dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) – Znaczenie sumienia we właściwej relacji wolności i prawa

15.30 / Arkadiusz Robaczewski (CI) – Jaka filozofia dla teologii? Konsekwencje zastosowania różnych koncepcji filozofii dla rozstrzygnięć moralnych w świetle Veritatis Splendor

16:00  / prof. Collin Thibaud – Comparation le contenu de Veritatis Splendor et Amoris laetiae

16.30 / dyskusja z udziałem prelegentów

ŚRODEK 13.09

10.00 / dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI) – Veritatis Splendor a współczesna etyka

10.30 / Prof. dr Dariusz Kowalczyk SJ (PUG) – Veritatis Splendor w czasach synodalnego zamętu

11.30 / dr hab. Paweł Skrzydlewski (AZ) – Blask prawdy w kształtowaniu życia rodzinnego i  społecznego

12.00 / Angelus Dominus

12.05 /– x. dr hab. Robert Skrzypczak – Wolność osoby w nauczaniu Jana Pawła II Soborem rozświetlona

12.40 / red. Paweł Chmielewski (pch24) – Veritatis  Splendor wobec błędów teologii XX i XXI wieku

13.30 / prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Męczennicy – świadkowie blasku prawdy w nauczaniu Jana Pawła II

14.00 / red. Tomasz Rowiński (DoRzeczy, Christianitas) – Uwagi o moralnych aspektach życia politycznego w świetle Veritatis Splendor

15.00 / Dyskusja z udziałem prelegentów;

15.30 / zakończenie Konferencji