Przełożone dziewięciu klasztorów Federacji św. Klary i delegatki z poszczególnych klasztorów w Polsce spotkały się w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, by dziękować Bogu za jubileusz, wziąć udział w obradach i wybrać nową prezeskę Federacji.

Mszę św. dziękczynną z okazji jubileuszu odprawił 19 listopada abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

– To dzisiejsze dziękczynienie przenosi nas do Lwowa, gdzie myślami zatrzymujemy się przy klasztorze, zbudowanym z czerwonej cegły (…) – mówił ks. arcybiskup podczas kazania. –  Schodzimy do krypty, kryjącej doczesne szczątki Matki Marii od Krzyża Morawskiej, aby przez chwilę pozostać na modlitwie, prosząc o szybką beatyfikację. Wiemy, że tu przed 150 laty rozpoczął się niezwykły kult Najświętszego Sakramentu, który trwał do czasu wyjazdu sióstr (…). Pozostała we Lwowie Matka Morawska, która nie pozwala zapomnieć prawdziwej historii tego miejsca – wieczystej adoracji.

150 lat od przybycia Klarysek od Wieczystej Adoracji do Lwowa minęło 18 listopada 2023 r.

„18 XI 1873 r. dziesięć sióstr Franciszkanek Najświętszego Sakramentu przybyło do Lwowa – podkreślają siostry na stronie https://klaryski.net/2023/10/26/150-lat-temu-we-lwowie/. – Pierwsze kroki skierowały do kaplicy św. Wincentego á Paulo, by przed Najświętszym Sakramentem podziękować za szczęśliwą podróż i otrzymać błogosławieństwo. Następnie udały się do ks. arcybiskupa Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego, który przyjął je bardzo serdecznie i skierował słowa pełne ufności: „Tutaj, pod moją opieką, da Bóg, wzrośniecie i rozkrzewicie się szerząc cześć Przenajświętszego Sakramentu.”

Późnym popołudniem siostry przybyły do przygotowanego dla nich domu. Tam czekał ks. kanonik Seweryn Morawski, który w asyście ks. W. Maryańskiego poświęcił klasztor.

Wspólnota liczyła wówczas 12 członkiń. (…)”.

W kolejnych dniach, od 23 do 24 listopada miały miejsce obrady i kapituła wyborcza  Federacji Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji z udziałem asystenta Federacji o. Błażeja Strzechmińskiego OFMCap.

Prezeską Federacji św. Klary, w której skład wchodzi osiem klasztorów w Polsce i dwa we Francji,  została s. M. Weronika Ostrowska z klasztoru w Pniewach, I radną – s. M. Serafina Ostrowska z klasztoru w Pniewach, II radną – M. M. Bonawentura Stawarz, ksieni klasztoru w Słupsku, III radną – M. M. Agnieszka Semer, ksieni klasztoru w Ząbkowicach Śl., IV radną – M. M. Rafaela Sosnowska, ksieni klasztoru w Kłodzku.

Matka Angelica, założycielka telewizji katolickiej EWTN, była Mniszką Klaryską od Wieczystej Adoracji. I podczas spotkania w Pniewach nie zabrakło telewizji EWTN Polska. U sióstr zagościli: ks. Piotr Wiśniowski i Krzysztof Kunert.

Fot. Maria Tołyż i Arch. Mniszek Klarysek

Nasze filmy o Klaryskach od Wieczystej Adoracji i ich historii:

O tym jak żyją mniszki na co dzień w klasztorze w Ząbkowicach Śląskich

Matka Morawska – historia założycielki Mniszek Klarysek