W alwernijskiej świątyni w tym tygodniu trwają misje parafialne, które głoszą: o. Gracjan Kubica i o. Tarsycjusz Bukowski. Jednak w czwartek (14 III) wieczornej Eucharystii przewodniczył o. Egidiusz Włodarczyk, nasz Minister Prowincjalny. Na zakończenie Mszy św. Ojciec Prowincjał uroczyście odczytał dekret Penitencjarii Apostolskiej, która udzieliła alwernijskiej świątyni szczególnej łaski odpustu zupełnego w roku jubileuszu 800-lecia Stygmatów św. Franciszka.

Oczy całego świata franciszkańskiego są w tym roku skierowane na włoską La Vernę, ale trudno wyobrazić sobie, aby oczy polskich franciszkanów w tym jubileuszowym roku nie były zwrócone na polską La Vernę, czyli na Alwernię. To miejsce zawsze było ważnym miejscem na mapie naszej Prowincji zakonnej. A w tym roku Alwernia i alwernijski klasztor staje się źrenicą w oku całej Prowincji. Spoglądamy w kierunku tego miejsca i uświadamiamy sobie jego wyjątkową wartość. Zarząd naszej Prowincji wystąpił z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby ta nadała na czas jubileuszu dla tego kościoła dar odpustu. Jest to naprawdę wielki, duchowy dar, który będziemy mogli tutaj zyskiwać – my wszyscy, i ci, którzy postanowią w tym roku jubileuszowym Alwernię odwiedzić. – powiedział na zakończenie o. Egidiusz.

Następnie Prowincjał wręczył gwardianowi alwernijskiego konwentu, o. Lesławowi Zachurze, pergamin z tekstem Dekretu ogłaszającego przywilej odpustu zupełnego dla polskiej La Verny.

Odpust zupełny mogą zyskać wszyscy Ci, którzy od Wielkiego Piątku (29 marca) do 31 grudnia 2024 r.:

nawiedzą kościół pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Alwerni (również w formie pielgrzymki),
będą tam uczestniczyć w obrzędach jubileuszowych lub przez stosowny czas oddadzą się pobożnym rozmyślaniom przed krzyżem
odmówią: Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary oraz wezwania do Pana Jezusa Ukrzyżowanego, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i św. Franciszka z Asyżu.

Osoby starsze, chore i wszystkie, które z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, również będą mogły uzyskać odpust zupełny, jeśli wzgardziwszy wszelkim grzechem i zamierzywszy jak najszybciej spełnić trzy zwykłe warunki, przed jakimkolwiek świętym obrazem połączą się duchowo z obchodami jubileuszowymi, ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia czy też trudy własnego życia.