Jaka jest rosyjska dusza? Dlaczego jest tak drapieżna, dlaczego wywołuje wojny? Co z Tołstojem, Puszkinem, Dostojewskim… Są dwie Rosje – mówi prof. Mikołaj Iwanow, rosyjski dysydent pochodzenia białoruskiego i polski historyk w rozmowie z red. Krzysztofem Kunertem.

Putin napluł Ukraińcom w duszę – mówi prof. Iwanow – To dlatego Ukraińcy tak walczą.

Dla Białorusinów Ukraina jest jak siostra. Oni nie chcą wojny – mówi prof. Iwanow.

Mikołaj Iwanow, biał. Мікола Іваноў – urodzony w  Brześciu były radziecki dysydent pochodzenia białoruskiego, profesor nauk humanistycznych oraz profesor nadzwyczajny historii Polski na Uniwersytecie Opolskim. W latach 80 członek Solidarności Walczącej i bliski współpracownik śp. Kornela Morawieckiego. Najbardziej znany z prac i wypowiedzi na temat operacji polskiej NKWD dokonanej w latach 1937–1938 na podstawie Rozkazu Nr 00485 Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Nikołaja Jeżowa. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r.