W czasie uroczystej Mszy Świętej w Parku Tejo, Papież ogłosił Światowe Dni Młodzieży 2027 w Seulu (Korea Płd) oraz… „Spotkanie Młodych z okazji roku Jubileuszowego 2025 w Rzymie” – czym jest to spotkanie jeśli to nie ŚDM? czym jest rok Jubileuszowy? – odpowiedzi znajdziecie w tym artykule!

Papież Franciszek mówi czym jest „Jubileusz Roku Świętego” 2025

„Jubileusz zawsze w życiu Kościoła był wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym, kościelnym oraz społecznym. Odkąd Bonifacy VIII w 1300 roku ustanowił pierwszy Rok Święty, który miał być powtarzany co sto lat – co na wzór biblijny zostało zmienione na 50, a następnie na 25 lat – święty, wierny Lud Boży przeżywał tę celebrację jako wyjątkowy dar łaski, charakteryzujący się przebaczeniem grzechów, a w szczególności odpustem, pełnym wyrazem Miłosierdzia Boga. Wierni, często na koniec długiej pielgrzymki, mogą zaczerpnąć z duchowego skarbca Kościoła, przekraczając Drzwi Święte oraz czcząc relikwie apostołów Piotra i Pawła, przechowywane w rzymskich Bazylikach. W ciągu wieków, miliony pielgrzymów przybywały do tychże miejsc świętych, dając żywe świadectwo wiary, która trwa od zawsze.

Wielki Jubileusz roku 2000 wprowadził Kościół w trzecie Tysiąclecie jego historii. Święty Jan Paweł II bardzo go wyczekiwał, pragnął, w nadziei, że wszyscy chrześcijanie, przezwyciężając historyczne podziały, będą mogli wspólnie celebrować dwa tysiące lat od Narodzenia Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości. Zbliżamy się już do kolejnych 25 lat w XXI wieku i jesteśmy wezwani do rozpoczęcia przygotowań, które pozwolą ludowi chrześcijańskiemu przeżywać Rok Święty w całym jego duszpasterskim bogactwie. W tym kontekście, znaczącym etapem był Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który pozwolił nam na odkrycie całej siły i czułości miłości miłosiernej Ojca, abyśmy z kolei i my stali się jej świadkami.”

– Papież Franciszek w liście do Apb. Rino Fisichellego, Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Całość listu możecie przeczytać tutaj: https://www.iubilaeum2025.va/pl/giubileo-2025/lettera-di-papa-francesco.html

Spotkanie Młodych w Rzymie 2025 to część obchodów „Jubileuszu Roku Świętego”, nie osobne wydarzenie czy ŚDM

Spotkanie Młodych w Rzymie 2025 czyli Jubileusz Młodych 2025 odbędzie się w dniach 28 lipca 2025 – 03 sierpnia 2025 w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Jest to jeden z aż 32 Jubileuszy, które odbędą się w tym miejscu między 24.01.2025 a 21.11.2025. W planie Jubileuszu Roku Świętego znajdują się również jubileusze takie jak: Jubileusz Świata Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji, Jubileusz Artystów, Jubileusz Wojskowych, Policji i Służb Bezpieczeństwa, Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia, czy Jubileusz Rodzin.

Każda organizacja czy wspólnota katolicka, każda osoba konsekrowana oraz zwykli członkowie kościoła z różnych grup wiekowych i zawodowych (w tym dzieci komunijne oraz młodzież przystępująca do bierzmowania) znajdą w planie swój Jubileusz.

Kalendarz wydarzeń po polsku znajdziecie na: https://www.iubilaeum2025.va/pl/pellegrinaggio/calendario-giubileo.html

Biblijne korzenie „Roku Świętego”

„Jubileusz” to nazwa roku szczególnego: wydaje się, że pochodzi od instrumentu, którym posługiwano się by obwieścić jego początek; jest to yobel, barani róg, którego dźwięk rozbrzmiewa w Dzień Przebłagania (Jom Kippur). Święto to jest obchodzone co rok, ale szczególnego znaczenia nabiera, gdy zbiega się z początkiem roku jubileuszowego. Pierwszą ideę na ten temat znajdujemy w Biblii: w roku 50-tym ma być obchodzony jubileusz, jako rok dodatkowy po cyklu siedmiu pełnych lat szabatowych, przypadających co siedem lat. (por. Kpł 25, 8-13). Choć nie jest to łatwe do osiągnięcia, został zaproponowany jako okazja do przywrócenia prawidłowej relacji z Bogiem, między ludźmi i z całym stworzeniem; obejmował przebłaganie za grzechy, powrót do swej własności i odpoczynek całej ziemi.

Ewangelia według św. Łukasza, cytując proroka Izajasza, opisuje misję Jezusa w ten sposób: „Duch Pański spoczywa na mnie; ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19; por. Iz 61, 1-2). Te słowa Jezusa stały się także czynami wyzwolenia i nawrócenia w codziennych spotkaniach z Nim i relacjach.”

– Oficjalna Strona Jubileuszu 2025.

Co Rok Jubileuszowy oznacza w praktyce?

„Pielgrzymka, droga do Rzymu, Drzwi Święte, wyznanie wiary, miłość i przebaczenie: proste gesty o wielkim teologicznym znaczeniu, które od wieków pozostają znakami Jubileuszu.” – oficjalna strona Jubileuszu 2025. Biorąc aktywny udział w Jubileuszu Roku Świętego będzie można uzyskać odpust zupełny.

Nadzwyczajne Lata Jubileuszowe w Historii

Jubileusz pierwotnie miał być obchodzony co 100 lat, w roku 1343 r. czas ten został skrócony do 50 lat przez papieża Klemensa VI, a od roku 1475 jest obchodzony co 25 lat z dwoma wyjątkami: 1. Gdy w 1933 r. Pius XI chciał upamiętnić rocznicę Odkupienia i 2. Gdy Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia 2016.

Motto i logo Jubileuszu 2025

Motto Jubileuszu 2025 to „Peregrinantes in Spem – Pielgrzymi Nadziei.”

„Logo przedstawia cztery postacie, symbolizujące ludzkość pochodzącą z czterech różnych zakątków ziemi. Obejmują się wzajemnie, aby ukazać solidarność i braterstwo, które jednoczą narody. Postać stojąca na samym przodzie przylega do krzyża. Jej postawa jest znakiem nie tylko wiary, ale również nadziei, której nigdy nie można porzucić, ponieważ potrzebujemy jej zawsze i przede wszystkim w najbardziej trudnych momentach. Warto przyjrzeć się falom i sile, która je wywołuje, aby zauważyć, że pielgrzymka życia nie zawsze odbywa się po spokojnych wodach. Często zarówno osobiste przeżycia, jak i różne wydarzenia na świecie, wzywają nas jeszcze mocniej do nadziei. Dlatego należy zwrócić uwagę na dolną część krzyża, swym kształtem przypominającą kotwicę, stabilizującą łódź podczas wysokiej fali. Jak wiemy, kotwica była często używana jako metafora nadziei. Kotwica nadziei to w rzeczywistości nazwa nadawana w żargonie morskim dryfkotwie, używanej przez łodzie do wykonywania manewrów awaryjnych w celu ustabilizowania statku podczas sztormu. Nie można pominąć faktu, że obraz ten ukazuje, iż podróż pielgrzyma nie jest faktem indywidualnym, ale wspólnotowym, naznaczonym rosnącym dynamizmem, który coraz bardziej przybliża nas ku krzyżowi. Krzyż nie jest bynajmniej statyczny, lecz dynamiczny, pochyla się ku ludzkości, jakby zmierzał w jej stronę, nie zostawiając jej samej, bez pomocy. ale zapewniając o swojej obecności i dając poczucie bezpieczeństwa płynącego z nadziei. Wreszcie kolorem zielonym wyraźnie widać motto jubileuszu 2025: Peregrinantes in Spem – Pielgrzymi Nadziei.” – oficjalna strona Jubileuszu 2025

Więcej informacji znajdziecie na: https://www.iubilaeum2025.va/pl.html