Chrystus Zmartwychwstał przynosząc nam nadzieję. Nadzieja ta to Chrystus, który żyje !