Chrystus Pan Zmartwychwstał i jest obecny w swoim Kościele.