Konferencja w Muzeum Niepodległości, fot. Family News Service

W czwartek 24 sierpnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Kościele co myślisz o sobie?”. Została zorganizowana z okazji 85. rocznicy urodzin oraz 60. rocznicy święceń kapłańskich biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej Antoniego Pacyfika Dydycza. W trakcie uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odznaczył bp. Dydycza medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

Konferencję otworzył dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusz Skoczek. Następnie prelegenci wygłosili swoje referaty. O wartościach chrześcijańskich w wychowaniu dzieci i młodzieży mówił minister prof. Przemysław Czarnek, natomiast temat zaangażowania chrześcijan w życie społeczne jako obowiązku sumienia podjął teolog ks. prof. Henryk Skorowski. „Wytyczne dla teologii laikatu w konfrontacji z tezami rewolucji kulturowej” – to temat wystąpienia dr. Artura Dąbrowskiego. O specyfice religijności diecezji drohiczyńskiej opowiedział ks. prof. Tadeusz Syczewski.

Po krótkiej dyskusji słowo do uczestników konferencji skierował bp Antoni Pacyfik Dydycz, uhonorowany przez ministra Przemysława Czarnka najwyższym odznaczeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki. „Sapientia et Veritas (Mądrość i prawda) – te dwie przepiękne i najważniejsze cechy największych ludzi – ucieleśnia w sobie ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz i robi to w sposób konsekwentny od wielu lat za co dziękujemy przy tym jubileuszu” – powiedział minister Czarnek w trakcie swojego wystąpienia.

W niedzielę 27 sierpnia w rodzinnej miejscowości bp. Antoniego Pacyfika Dydycza odbędą się dalsze uroczystości jubileuszowe.

Bp Antoni Dydycz urodził się w Serpelicach (województwo mazowieckie) 24 sierpnia 1938 roku. 14 sierpnia 1954 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Kapucynów w Łomży w latach 1957-1963. Święcenia kapłańskie, które miały miejsce w kościele kapucyńskim pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży, przyjął 29 czerwca 1963 roku. W latach 1964-1967 studiował socjologię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pełnił różne funkcje zakonne. Stopień naukowy doktora z nauk humanistycznych (historia) uzyskał 29 marca 1994 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 20 czerwca 1994 roku został biskupem drohiczyńskim. Jego zawołanie biskupie to: „Populus Tuus – hereditas Tua” („Lud Twój – dziedzictwem Twoim”). W latach 1994-2014 był ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej. 29 marca 2014 roku przeszedł na emeryturę.

Family News Service