Góra Strącenia w pobliżu Nazaretu, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 4, 21-30

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-01-30

1. Miasto Nazaret

„Nazaret” brzmi trochę sentymentalnie i sielankowo. To miejsce, w którym się Jezus wychował. Tam mieszkała Święta Rodzina. Jednak prawda o Nazarecie jest pełna tragizmu, co ukazuje dzisiejsza Ewangelia.

2.  Słowa Klucze

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

Jezus jest świadomy, że prorokiem najtrudniej być wśród swoich, z którymi się wychował. A mimo to Jezus ma odwagę mówić niewygodną prawdę. Przypomina, że Bóg uczynił cuda dla pogan, a nie dla Izraelitów. To tak bardzo rozsierdziło jego kolegów, że chcieli Go nawet zabić.

Wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Czy możemy wyobrazić sobie jak prowadzą Jezusa na śmierć jego koledzy, z którymi się bawił od dziecka i wśród których wzrastał?! Do dziś w Nazarecie wskazywane jest urwisko góra, z której chciano strącić Jezusa. Jego koledzy chcieli go zamordować w tak w tragiczny sposób, nie jacyś obcy ludzie lub okupujący rzymianie. To pokazuje kim byli ludzie mieszkający w Nazarecie. Słusznie powiedział Natanael: Czy może być coś dobrego z Nazaretu?!

Bóg wybrał właśnie to miasto, aby wśród tych ludzi wzrastał Syn Boży. Nie wybrał łatwego środowiska, ale bardzo trudne, a nawet – jak widzimy – brutalne. Bóg sam wchodzi i mieszka tam, gdzie najtrudniej, a nie tam, gdzie jest łatwo i przyjemnie. W ten sposób Bóg szuka człowieka, który jest daleko.

3. Dziś

To co dziś jest tak bardzo potrzebne każdemu człowiekowi to wrażliwość na Boga, na Jego słowo zapisane w Biblii. Ono jest jak instrukcja obsługą życia, aby być szczęśliwym. Tak jak w synagodze w Nazarecie, tak dziś Jezus mówi jak prorok do każdego z nas w Ewangelii.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Komentarz na niedzielę do pobrania:

Góra Strącenia w pobliżu Nazaretu, fot. s. Amata CSFN

Nazaret, fot. s. Amata CSFN