fot. episkopat.pl

Na przestrzeni historii do 10 Przykazań dodawano inne nakazy i tradycje. Jezus powiedział, że jesteśmy wezwani do miłowania Boga całym sobą – i to jest najważniejsze! Każde inne przykazanie wypływa z miłości do Boga. Na tym, co oznacza kochać Boga i jak tej miłości doświadczać w swoim życiu, skupia się ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 29 października.

Komentarz wideo:

1. Będziesz miłował Pana Boga swego

Pytanie faryzeuszy „Które przykazanie jest największe?” było podchwytliwe. Jezus w odpowiedzi zacytował codzienną modlitwę każdego Żyda: „Szema, Izrael”, czyli „Słuchaj, Izraelu”. Słuchanie Boga jest podstawą naszego życia. Pierwszym przykazaniem jest: „Będziesz miłował Pana Boga swego”.

Czy mam głębokie przekonanie, że Bóg jest moim Bogiem?

2. Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego

Miłość bliźniego jest druga, bo wypływa z miłości do Boga. Te miłości nie rywalizują ze sobą. Wielu wierzy, że Bóg jest miłością, ale nie wszyscy czują się przez Niego kochani. Wielu przyjmuje do wiadomości, że Bóg jest obecny w świecie, ale nie potrafią uwierzyć, że jest obecny w ich życiu.

Czy doświadczam tego, że Bóg mnie kocha?

3. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu

W ostatnią niedzielę października, tam, gdzie data poświęcenia własnego kościoła nie jest znana, czyta się też Ewangelię o Zacheuszu. To postać historyczna. Jego spektakularne nawrócenie rozegrało się w Jerychu ok. 30 r. n.e. Tego dnia, gdy Jezus gościł u tego zwierzchnika celników, prawdopodobnie złodzieja, w jego domu wypełniło się przykazanie miłości Boga, bliźniego i siebie samego.

Ewangelia może zdobyć serce największych nawet złoczyńców!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków