Uważaj, słuchaj, fot. Mirek Krajewski FNS

Sytuacja chorych na trąd zawsze była dramatyczna. Nie mieli prawa spotykać się ze zdrowymi, nawet z najbliższej rodziny. Uwagę zwraca niezwykła wiara i wolność trędowatego z dzisiejszej Ewangelii. Jest przekonany, że Jezus może zmienić jego los i jednocześnie ma odwagę powiedzieć: „Jeśli chcesz…” Na jego szczególne zachowanie zwraca uwagę dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, ks. Krzysztof Wons, w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 11 lutego.

Komentarz wideo:

1. Możesz mnie oczyścić

Trędowaty wiedział, że Jezus ma moc nie tylko, aby go uzdrowić, ale też oczyścić od zła. Jednak niczego nie wymuszał. Powiedział: „Jeśli chcesz…” Jezus odpowiada „chcę” i trąd go natychmiast opuścił. Bóg chce naszej wolności i szczęścia, a nie przedłużania naszych cierpień.

O jakie oczyszczenie chciałbym dziś prosić?

2. Uważaj

Po uzdrowieniu, Jezus zostawił człowiekowi słowo: „Uważaj…” . Chciał, aby w nowym życiu słowo Boga panowało nad jego emocjami, by nie żył tylko w euforii. Jednak uzdrowiony, pełen radości, nie zachował tego słowa i Jezus „nie mógł już jawnie wejść do miasta”. Nieprzyjęcie, zaniedbanie słowa Jezusa, utrudnia Mu działanie w moim życiu.

Czy z uwagą słucham słów Boga, które do mnie wypowiada?

3. Gdy chcesz się modlić

W tym tygodniu będziemy już przeżywać Środę Popielcową. Czego Bóg oczekuje ode mnie w czasie Wielkiego Postu, który po raz kolejny od Niego otrzymuję? Jezus mówi o dyskrecji i wewnętrznym przeżywaniu osobistej modlitwy: „Gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki i zamknij drzwi”. Uwrażliwia też na dyskretną dobroczynność wobec potrzebujących: „Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”. Stawia przed nami znak krzyża.

Jednak na końcu wszystkiego jest zmartwychwstanie!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków