Za co Robert Schumann, pomysłodawca Unii, może zostać błogosławionym? Jak to się stało, że europejskie superpaństwo przestało propagować chrześcijańskie wartości ? Jak przywracać w nim katolicką naukę Kościoła? Z prof. Zbigniewem Krysiakiem, Ryszardem Krzyżkowskim i Markiem Cupiałem rozmawia Dorota Niedźwiecka. Prof. Zbigniew Krysiak, ekspert w dziedzinie finansów i znawca myśli Roberta Schumana, założycieli Wspólnoty Europejskiej. Prof. Krysiak jest przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, propagującej m.in. politykę opartą na wartościach i opartą na katolickiej nauce społecznej Kościoła. Ryszard Krzyżkowski, Prezes Instytutu Myśli Schumana. Marek Cupiał, wykładowca Uniwersytetu przy Instytucie Myśli Schumana coach. Więcej o programie Uniwersytetu, , który wystartował właśnie wykłady internetowymi, prezentującymi naukę społeczną Kościoła: https://puncs.pl/harmonogram-zajec/