„Wyrażam jedność z modlącymi się na Mszy św. celebrowanej przez Księdza Biskupa i kapłanów w rocznicę śmierci Ś.P. Ks.Infułata Stanisława Pawlaczka” – napisał w liście na dzisiejszą uroczystość ks. abp Mieczysław Mokrzycki, ordynariusz lwowski.

List podpisał także ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii w Sokolnikach, gdzie urodził się ks. Stanisław Pawlaczek.

Poniżej treść i kopia listu.

„Wyrażam jedność z modlącymi się na Mszy św. celebrowanej przez Księdza Biskupa i kapłanów w rocznicę śmierci Ś.P. Ks.Infułata Stanisława Pawlaczka. Wszyscy uczestnicy Mszy św., Przyjaciele i rodzina ks.Infułata, wraz  z łaczącymi się poprzez transmisję telewizji EWTN pamiętają Go jak gorliwego kapłana, profesora seminarium, promotora mediów katolickich. Wyrosły w  podlwowskich Sokolnikach, ka.Stanisław przyjął głęboko społeczny wymiar przeżywania wiary, ogarnięcia opieką potrzebujących pomocy a zwłaszcza spragnionych dobrego chleba odwiecznej prawdy. I teraz patronuje dziełom dokonywanym na jego rodzinnych ziemiach ogarniętych niesprawiedliwą agresją, gdzie jednak dobro opieki nad ofiarni wojny, najsłabszymi uchodźcami wojennymi przezwycięża zło. W tym sensie styl przeżywania wiary, żywo obecny w jego rodzinnych stronach, jest kontynuowany. Dziękując za wszelkie dobro uczynione dla bliźnich, za Jego pamięć o rodzinnej Parafii,   modlimy się by Najwyższy Kapłan włączył Księdza Stanisława do wiekuistej Liturgii.

ks abp Mieczysław Mokrzycki, ordynariusz lwowski

ks. Grzegorz Draus, proboszcz Parafii św. Jana Pawła II  we Lwowie – Sokolnikach