„Po roku poświęconym refleksji nad dokumentami i studiowaniem owoców Soboru Watykańskiego II, rok 2024, zgodnie z propozycją papieża Franciszka, będzie rokiem Modlitwy.

W ramach przygotowań do Jubileuszu zachęca się wszystkie diecezje do promowania i wyznaczenia centralnego miejsca dla modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Można zaproponować „pielgrzymki modlitewne” ukierunkowane na Rok Święty, miesięczne lub tygodniowe spotkania modlitewne w formie szkół, którym przewodniczyć będą biskupi, aby zaangażować cały Lud Boży. Ponadto, aby lepiej przeżywać ten rok, Dykasteria ds. Ewangelizacji opublikuje serię „Notatek o Modlitwie”, aby ponownie umieścić w centrum głęboką relację z Jezusem, poprzez liczne formy modlitwy rozważanych w formie bogatej tradycji katolickiej.”

– Oficjalna strona Jubileuszu 2025

Na stronie Jubileuszu można znaleźć wyżej wspomniane notatki:

https://www.iubilaeum2025.va/pl/giubileo-2025/verso-il-giubileo/2024-anno-della-preghiera.html

Po ogłoszeniu Roku Modlitwy 2024 podczas Środowej Audiencji Generalnej, Papież Franciszek przypomniał o modlitwie za dzieci, które są niewinnymi i bezbronnymi ofiarami toczących się wojen. Wezwał również do modlitwy o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

Więcej o samym Jubileuszu 2025: