28 lipca 2022 godz. 20.00 | NA ŻYWO |Czuwanie i Adoracja Najświętszego Sakramentu w wigilię święta św. Olafa (OLSOK)

Zapraszamy serdecznie na niezwykle wydarzenie, transmisję obchodów światowego Olafa w Trondheim w Norwegii. To jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez katolików w Norwegii. Święty Olaf II Haraldsson był królem Norwegii w latach 1016–1028. Wprowadził w kraju chrześcijaństwo, zniósł niewolnictwo, ograniczył władzę arystokracji i wprowadził lokalne ustawodawstwo.

Zapraszamy na czuwanie i adorację Najświętszego Sakramentu w wigilię Święta prowadzone przez Organizacje zrzeszająca młodych katolików z Oslo (NUK).

NUK (Norges Unge Katolikker) to organizacja młodych katolików skupiona w szczególności na pracy z dziećmi i młodzieżą. NUK współpracuje ze wszystkimi diecezjami w Norwegii, a swoją działalność opiera na wierności nauce Kościoła. To społeczność, w której dzieci i młodzież mają swoje własne miejsce i mogą spotykać się z innymi katolikami.

Cele NUK to promowanie życia opartego na wierze i wartościach chrześcijańskich, a także aktywizacja młodszych i starszych do budowania katolickiej wspólnoty. NUK pragnie wzrastać w nauce Chrystusa, promować dobre postawy i wzorce, zachęcać do dawania świadectwa wiary, wzięcia odpowiedzialności za swoje uczynki i drugiego człowieka oraz uczy bycia częścią większej wspólnoty.