Uroczystości św. Olafa w Trondheim (OLSOK)

Olsok („Czuwanie Olafa” ) to narodowe święto obchodzone 29 lipca w Norwegii.

Król Norwegii Olaf II Haraldsson jest pamiętany jako Rex perpetuus Norvegiae, czyli Wieczny Król Norwegii. 29 lipca to tradycyjnie data śmierci króla Olafa w bitwie pod Stiklestad, na północ od Nidaros (Trondheim), w Norwegii, w 1030 roku. Wydaje się, że męczeńska śmierć króla Olafa w Stiklestad przyczyniła się w decydujący sposób do ustanowienia chrześcijaństwa w całej Norwegii. Król Olaf został następnie kanonizowany w Nidaros 3 sierpnia 1031 r.

Śmierć św. Olafa w bitwie pod Stiklestad (żródło: Wikimedia)

Aż do reformacji luterańskiej w XVI wieku Olsok był głównym świętem kościelnym w krajach nordyckich. Pod koniec XIX i na początku XX wieku nastąpił ponowny wzrost zainteresowania Olsokiem, szczególnie w Norwegii. Kościół rzymskokatolicki w Norwegii uznaje Olsok za główne święto w całym kraju, podczas gdy norweski Kościół luterański uznaje ten dzień głównie w katedrze w Nidaros, jak również w innych kościołach. Począwszy od 900-lecia Stiklestad w 1930 roku, 29 lipca jest oficjalnym dniem flagi (Olsokdagen) w Norwegii.

Święty Olaf II Haraldsson był królem Norwegii w latach 1016–1028. Wprowadził w kraju chrześcijaństwo, zniósł niewolnictwo, ograniczył władzę arystokracji i wprowadził lokalne ustawodawstwo.

Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Olafa, właśnie w dniu śmierci w bitwie pod Stiklestad 29 lipca.