III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia pod hasłem „Troska o życie wychowaniem do pokoju!” 19-25 Marca 2023

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Pro life

„Człowiek, który z miłością chroni dziecko w łonie matki, nie sięgnie po karabin.”

Rok 2022 upłynął pod znakiem agresji Rosji na Ukrainę. Dlatego tematem przewodnim tegorocznego III Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest pokój. Człowiek, który z miłością chroni dziecko w łonie matki, nie sięgnie po karabin.

O co będziemy się modlić?

„Jak w minionych latach, naszą modlitwą pragniemy objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziecka. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się m.in. w realnej pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami”

– podkreśla Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Przypomnijmy, że w ubiegłych edycjach do wspólnej modlitwy włączyło się ponad 150 tysięcy osób.

Zaangażuj się! Działalność „za życiem” to nie tylko akcje społeczne.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to okazja, by duchowo zaangażować się w działalność pro-life. W obronie życia modlitwa jest najważniejsza, a jednocześnie dostępna dla każdego. Kolejny krok to refleksja nad swoją postawą „za życiem”. Czy stać nas na drobne gesty codziennej życzliwości? Zwykle nie potrzeba wiele, czasem wystarczy jedno z miłością wypowiedziane zdanie. Na ile jesteśmy gotowi pomóc: finansowo, organizacyjnie czy poświęcając swój czas?

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, pod hasłem „Troska o życie od poczęcia wychowaniem do pokoju” rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa, czyli 19 marca, a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Przez 7 dni będziemy rozważać papieskie teksty zawarte w orędziach na Światowy Dzień Pokoju, modlitwę o pokój autorstwa papieży oraz modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae. To okazja, by duchowo zaangażować się w działalność pro-life.

„Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków rodziny, przyjaciół, znajomych ze wspólnot. Świat potrzebuje na nowo usłyszeć Ewangelię Życia, dobrą nowinę o życiu, które jest darem kruchym, ale bezcennym”

– dodaje Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji PSOŻC.

W ramach wydarzenia Stowarzyszenie PSOŻC przygotowało broszurę z modlitwami na każdy dzień, którą bezpłatnie można zamówić w biurze PSOŻC lub pobrać ze strony www.pro-life.pl. Ponadto jak co roku przygotowane będą nagrania wideo i audio rozważań poszczególnych dni.